Om Logscom AB

Logscom AB är ett företag som utvecklar och marknadsför tekniska system till skogsindustrin. Vår nu hetaste produkt är Logscom WOODLAND inkjet, vilken hjälper dig att hålla ordning på virket.

Läs mer om Logscom här:
http://www.logscom.com